PEWNE ZDZIWIENIE

Pewne zdziwienie budzi natomiast przedstawione wyżej zestawienie kategorii dobrze pamiętanych i ignorowanych przez odbiorców. Spodzie­waliśmy się, że najlepiej pamiętane będą podstawowe cechy wiadomości takie, jak miejsce akcji, czas, podmiot (człowiek) oraz poruszany pro­blem. Wydaje się, że taka grupa informacji gwarantuje widzowi podsta­wowy poziom orientacji czy też zrozumienia treści emitowanego dzienni­ka. Z przedstawionych danych wynika, że dziennik pozostawia dość niespójny i – jak się wydaje – sprzyjający zniekształceniom ślad w umy­śle odbiorcy. Potwierdza to zarówno skąpa liczba informacji podanych przez badanych w trakcie spontanicznego przypominania, jak i liczba popełnianych błędów w trakcie odpowiadania na pytania kwestionariu- sza.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!