PIERWSZY W MASOWEJ SKALI

Goebbels – jako pierwszy w skali masowej – wykorzystał do komuni­kacji z obywatelami również media, dopiero rozwijające się w latach trzydziestych: wielkonakładową prasę, radio, teatr, film i telewizję (Kleszcz, 1994; Kołtunowski, 1990; Ociepka, 1997). Dzięki posługiwaniu się wszystkimi dostępnymi mu technikami, formami i nośnikami treści propagandowych zrealizował to, co we współczesnym marketingu poli­tycznym nosi nazwę kampanii totalnej (Dobek-Ostrowska, 1997a). Wraz ze stopniowym upowszechnianiem się i dalszym postępem technicznym nowe media stały się – obok bezpośredniej interakcji międzyludzkiej – istotnym środkiem umożliwiającym przepływ informacji pomiędzy człon­kami danego społeczeństwa. Tym samym zapoczątkowały rozwój komu­nikacji masowej .

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!