PODCZAS KAMPANII

Harrison i in. (1991) podczas amerykańskiej kampanii prezydenckiej w 1984 r. przeprowadzili badania eksperymentalne nad wpływem image’u polityków i problematyki poruszanej w ich reklamach w zależności od płci wyborców. Posługując się równaniami regresji logistycznej, uzyskali om wy­niki wskazujące, iż preferencje kandydata wśród kobiet kształtowane są przez cechy image’u obu rywalizujących polityków (Ronald Reagan i Walter Mondale), natomiast problematyka poruszana w ich reklamach nie wpływa istotnie na intencje wyborcze. Odwrotną sytuację zaobserwowano wśród mężczyzn. W tym przypadku istotny wkład w wyjaśnienie preferencji wybor­czych wniosły elementy problemowe reklam, natomiast charakterystyki oso­bowe obu polityków nie były znaczące.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!