PODOBNE BADANIA

Według autorów, wyniki te nie świad­czą o błędach decyzyjnych, które popełniają kobiety przy dokonywaniu wybo­rów politycznych, lecz raczej o tym, że informacje o image’u i o problemach są różnie wartościowane i przetwarzane przez kobiety i mężczyzn. Podobne badania przeprowadziły również Kaid, McKinnon i Gagnere (1996) podczas wyborów prezydenckich we Francji w 1995 r. Według tych autorek, kobiety i mężczyźni nie różnią się istotnie ani w ogólnych ocenach image’u kandydata, ani w przypominaniu sobie cech osobowych polityków czy problemów poruszanych w reklamach.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!