PODOBNE REZULTATY

Kaid i Johnston (1991) stwierdziły, że spośród 830 reklam użytych w ośmiu amerykańskich kampaniach prezy­denckich aż 47% było zdominowanych przez apel do emocji wyborców, 35% odwoływano się do względów etycznych, natomiast zaledwie 18% reklam opierało się na logicznej argumentacji na rzecz kandydata. Po­dobne rezultaty uzyskały również Holtz-Bacha i Kaid (1995), analizując reklamy z wyborów parlamentarnych w Niemczech w 1990 r. Apele emocjonalne zdominowały 57% reklam, etyczne – 26%, natomiast logicz­ne – jedynie 17% przekazów. Reklamy użyte podczas wyborów parla­mentarnych we Włoszech w 1992 r., opierały się w większości na prze­kazie emocjonalnym (54%), rzadziej na odwoływaniu się do wiarygodno­ści (32%), a jedynie 14% reklam zawierało racjonalną argumentację .

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!