PODSTAWOWE CECHY KOMUNIKACJI MASOWEJ

McQuail (1969) wyróżnia siedem podstawowych cech komunikacji masowej:  Konieczność istnienia sformalizowanych organizacji, dzięki Jttorym możliwe jest nadawanie przekazu skierowanego do społeczeństwa. Za­równo wydawanie gazet, jak i produkcja i emisja programów radiowych czy telewizyjnych musi opierać się na określonym kapitale i w kon­sekwencji – podlega jego kontroli (zob. też Jensen, Lippman, 1995; lunstall, Palmer,    Mass media są skierowane do bardzo dużej liczby odbiorcow. Ich odbiór zależy jedynie od posiadania odbiornika radiowego czy telewizyj­nego lub dokonania zakupu określonej gazety.  Komunikacja masowa jest publiczna. Jej treść jest dostępna w równym stopniu i w takiej samej formie dla wszystkich odbiorcow.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!