POLITYKA ZAAWANSOWANA TECHNOLOGICZNIE

Diamond i Bates (1992, s. 143-145) wskazują na lata sześćdziesiąte jako na początek kampanii politycznych zależnych od reklam telewizyjnych precyzyjnych strategii marketingowych. W tym okresie telewizja kolo­rowa stała się w Stanach Zjednoczonych standardem, wzmacniając od­działywanie tego środka przekazu. Stary styl produkcji (zapisywanie narracji dźwiękowej na tej samej części taśmy filmowej, na której na­grany jest obraz) został zastąpiony przez metodę podwójnego ogniwa (dźwięk i obraz nagrywane osobno, a następnie miksowane i synchroni­zowane). Tańsze i łatwiejsze w obsłudze taśmy wideo oraz lżejsze i bar­dziej poręczne kamery zaczęły wypierać dotychczasowe wyposażenie filmowe.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!