POPRAWNOŚĆ WYPOWIEDZI

W odróżnieniu od wyników analogicznej analizy przeprowadzonej na danych zgromadzonych w części I nie stwierdzono istotnych statystycz­nie różnic między poczuciem pewności zarówno co do poprawności pra­widłowych, jak i błędnych odpowiedzi. Taki sam efekt wystąpił w przy­padku pytań o treści przekazane w dzienniku werbalnie, jak również za pośrednictwem obrazów. Krótko mówiąc, kiedy po czterech tygodniach osoby badane odpowiadały na znaną już sobie listę pytań, miały mniej więcej takie samo poczucie, że ich odpowiedzi są poprawne, bez względu na to, czy odpowiadają na pytania otwarte, czy zamknięte.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!