PORÓWNYWANIE POZIOMU UTRWALENIA

Biorąc pod uwagę istotność różnic między średnim poziomem zapamiętania informacji, wyodrębniono dwie grupy kategorii tematycznych: a) dobrze pamiętane i b) ignorowane przez badanych. Grupę informacji dobrze pamiętanych tworzą kategorie:(6)    podmiot wiadomości typu rzecz, (8) wartości liczbowe dotyczące ludzi oraz (7) cechy podmiotu wiadomości. Grupę informacji pamiętanych słabo stanowią natomiast kategorie: (5) podmiot wiadomości typu insty­tucja, organizacja, (2) czas akcji odnoszący się do przeszłości oraz (10) wartości liczbowe dotyczące wielkości fizycznych. Najlepiej pamiętaną kategorią treści przekazywanych werbalnie są informacje dotyczące przedmiotów pełniących funkcję podmiotu wiado­mości (kategoria 6).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!