POSZCZEGÓLNI KANDYDACI

Tego typu przekazy były przygotowane przez sztaby wyborcze Bubla, Kuronia, Olszewskiego, Pawlaka, Wałęsy i Zielińskiego. Poszczególni kandydaci stosowali wiele szczegółowych strategii prze­konywania wyborców; najczęściej głoszono konieczność zmian w kiero­waniu Polską (58%). W celu zwiększenia swojej wiarygodności politycy często oddawali głos „zwykłym” ludziom, którzy zachwalali ich kandyda­tury (57%). Stosunkowo często reklamy podkreślały dotychczasowe osią­gnięcia poszczególnych kandydatów na scenie politycznej lub w biznesie (49%) oraz ich przywiązanie do tradycyjnych wartości uznawanych w społeczeństwie polskim (47%). Ponadto ubiegający się o urząd prezy­denta roztaczali przed wyborcami optymistyczną wizję przyszłości, której realizacja jest możliwa, jeśli społeczeństwo udzieli im poparcia (43%).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!