POTWIERDZENIE REGUŁY

Z jednej strony nasze badania potwierdzają znaną regu­łę, zgodnie z którą wyższe wyniki uzyskują badani, gdy stawiane im pytania mają formę pytań zamkniętych. Z drugiej jednak strony jeśli badacza interesuje wskaźnik poziomu zapamiętania szczegółowych infor­macji, powinien brać pod uwagę nie tylko fakt udzielenia poprawnej odpowiedzi przez badanego, lecz także stopień subiektywnej pewności co do poprawności tej odpowiedzi. Wyniki naszych badań jednoznacznie wskazują, że prawidłowej odpowiedzi na pytanie zamknięte towarzyszy mniejszy stopień pewności co do jej poprawności niż w odniesieniu do analogicznych odpowiedzi na pytania otwarte.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!