POWODY POSTAWY

Natomiast młodzież była – w stosunku do osób dorosłych – zdecydowanie bardziej krytyczna, choć nie zgadzała się z tym, że w re­klamach jest zbyt wiele erotyki i że reklamy skłaniają ludzi do kupowa­nia rzeczy, których nie powinni kupować. Interesujące jest to, że obie te grupy w większym stopniu przyznają, że reklama bywa zwodnicza. Powody takiej, a nie innej ogólnej postawy wobec reklam oraz stosun­ku do konkretnej reklamy są ważne dla sponsorów reklam i osób zajmu­jących się układaniem tzw. mediaplanów.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!