POZIOM ZAPAMIĘTYWANIA INFORMACJI

Miarą stopnia pamiętania informacji z danej kategorii tematycznej była proporcja poprawnych odpowiedzi każdej z badanych osób na przypo­rządkowane do tej kategorii pytania kwestionariusza. Wyniki poddano analizie MANOVA. Zmienną niezależną był tutaj typ pytania (zamknię­te, otwarte), zaś zmienną zależną — poziom zapamiętanych informacji w każdej z jedenastu kategorii tematycznych.   Jak się okazuje, istotne statystycznie różnice wystąpiły na poziomie efektów głównych czynnika „rodzaj pytania” (F27 = 5,77; p<0,05) oraz czynnika „kategoria” (F270 = 46,06; p<0,05). Interakcja obydwu czynni­ków okazała się również istotna dla poziomu zapamiętywania informacji przekazywanych werbalnie (F270 = 2,37; p<0,05).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!