POZYCJA RADIA

W pierwszej połowie dwudziestego wieku spośród elektronicznych środków komunikacji masowej dominującą pozycje zdobyło radio. Do jego najistotniejszych funkcji Mendelsohn (cyt. za: Blumler, Madge, 1967, s. 25) zalicza to, iż dostarcza ono słuchaczom pozostającego w tle akompaniamentu, który wyznacza rytm ich dziennej aktywności. Ponad­to audycje radiowe tworzą i podtrzymują określony nastrój psychologicz­ny oraz dostarczają ludziom tematów do codziennych rozmów. Z kolei wyniki badań przeprowadzonych przez Armstronga i Rubina (1989) wskazują, iż programy radiowe z telefonicznym udziałem słuchaczy (talk radio) są traktowane przez osoby biorące w nich udział jako powszech­nie i łatwo dostępna alternatywa w stosunku do bezpośredniej komuni­kacji interpersonalnej.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!