PRZEDSTAWIONY MODEL

Podstawowym modelem badania postaw konsumentów, który wywarł duży wpływ na tę problematykę, stał się model Fishbeina (1963) wywo­dzący się z behawiorystycznej teorii uczenia się. Model ten wyjaśniał sposób tworzenia się postaw. Zgodnie z nim, postawa wobec danego obiektu O (stosunek pozytywny lub negatywny wobec niego: A0) jest wyznaczona subiektywnym przekonaniem (prawdopodobieństwem), że obiekt O ma właściwość i (Bp, która jest oceniana przez podmiot ze względu na swoją dla niego wartość (Af); n to liczba wszystkich właści­wości, branych przez konsumenta pod uwagę przy wyborze (zakupie). Zgodnie z tym modelem, postawa wobec np. marki to suma iloczynów przekonań na temat cech charakterystycznych dla danej marki, ważo­nych przez wartość tych cech.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!