PRZEJAW WYEMITOWANEJ SEKWENCJI

Ich pozycjaw sekwencji wyemitowanej w dzienniku nie pozwala na interpretację z punktu wi­dzenia efektu serii. Nie są one również ani zbyt gwałtowne, ani w ogóle specjalnie nasycone emocjonalnie; nie można ich również uznać za typo­we przykłady dobrze zrobionych newsów. Pewne sugestie wyjaśniające empirycznie ustalony porządek przypominania sobie wiadomości dostar­czają dalsze analizy zgromadzonych danych.  W ostatniej części kwestionariusza zadaliśmy osobom badanym kilka pytań, które rzucają pewne światło na wyniki dotyczące dostępności.Pierwsze dwa dotyczyły użyteczności i zainteresowania poszczególnymi wiadomościami.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!