PRZEKAZANE INFORMACJE

Innymi słowy, jeżeli osoba badana nie zna prawidłowej odpowiedzi na pytanie, a ponadto klasa odniesienia zostanie ograniczona np. tylko do trzech niemal równie prawdopodobnych odpowiedzi, to ta sytuacja wymaga zbudowania przez nią modelu probabilistycznego na zmiennych, które charakteryzują się podobnymi wskaźnikami trafności. Użyteczność ta­kich zmiennych jest niska, co w efekcie przekłada się na mniejsze po­czucie pewności co do poprawności wskazanej odpowiedzi. Informacje przekazane w analizowanym programie informacyjnym moż­na pogrupować w ogólniejsze kategorie. W tym kontekście postawiliśmy pytanie, czy widzowie zapamiętują informacje należące do różnych kate­gorii tematycznych w jednakowym stopniu.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!