PRZEPROWADZONE ZMIANY

Przeprowadzone przez Brantsa (1995) analizy dotyczące zmian tech­nik produkcyjnych używanych w holenderskich wyborach parlamentar­nych wskazują, że w okresie od lat siedemdziesiątych do 1989 r. liczba ujęć prezentowanych w ciągu minuty wzrosła z około 2 do prawie 10. Świadczy to o znacznym zdynamizowaniu przekazu. Ponadto zmieniła się również proporcja muzyki i warstwy tekstowej w reklamie. W latach siedemdziesiątych 90% czasu reklamy zajmowały informacje werbalne, natomiast muzyka pojawiała się jedynie przez niecałe 10%. W 1989 r. dominacja słowa w przekazie politycznym uległa wyraźnemu osłabieniu (61%), przy jednoczesnym wzroście promocyjnego znaczenia muzyki (19%).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!