PRZYPOMNIENIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

Przedstawiona w niniejszym punkcie analiza ma charakter metodolo­giczny. Z pytania: „Jak gromadzić rzetelne dane na temat psychologicz­nych mechanizmów zaangażowanych w odbiór programów telewizyjnych” wynika m.in. potrzeba gruntownej refleksji nad narzędziami pomiaru zmiennych zależnych. Konkretyzując, interesowało nas porównanie dwóch najczęściej stosowanych w badaniach mediów sposobów stawiania pytań eksplorujących zawartość pamięci osób badanych, tj. pytań otwar­tych i zamkniętych (z wyborem). Druga i trzecia część kwestionariuszy zawierała odpowiednio 72 pyta­nia na temat werbalnie przekazanych informacji w dzienniku i 29 pytań dotyczących informacji przekazanej w formie materiału filmowego.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!