PRZYPOMNIENIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI

W badaniu zawartości pamięci w cztery tygodnie po obejrzeniu progra­mu stwierdzono, że ogólnie rozkład częstości odpowiedzi prawidłowych, błędnych i typu „nie pamiętam” jest analogiczny do rozkładu częstości sprzed miesiąca. Na uwagę zasługuje fakt, że po czterech tygodniach zaledwie o około 10% spadła liczba odpowiedzi poprawnych i o tyleż samo wzrosła liczba odpowiedzi błędnych i typu „nie pamiętam”. Pomi­mo stosunkowo długiego okresu, który upłynął od oglądania programu, jak również pomimo tego, że osoby badane nie były uprzedzane o po­wtórnym badaniu za miesiąc, i tak prawidłowo odpowiadały na co naj­mniej 1/4 szczegółowych pytań.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!