PUNKT WYJŚCIA

Biorąc za punkt wyjścia badania Bauera i Greysera z 1968 r. oraz proponowany przez nich 2-czynnikowy model spostrzeganych efektów reklamy, Pollay wraz z Mitalem (1993) przedstawili propozycję własnego narzędzia (skalę typu Likerta; por. aneks 1) do pomiaru postaw odbior­ców wobec reklamy, opartego na oryginalnym, 7-czynnikowym modelu struktury przekonań i postaw wobec reklamy. Punktem wyjścia ich analiz było rozróżnienie (por. Fishbein 1963; Fishbein, Ajzen 1975) na przekonania (opisowe twierdzenia dotyczące cech danego obiektu lub skutków przezeń wywoływanych) i postawę (ogólną ocenę obiektu) oraz rozróżnienie przekonań na osobiste (jednostkowe) i abstrakcyjne (uogól­nione przekonania jednostek, przypisywane innym ludziom i wyrażane jako przekonania o społecznych skutkach reklamowania się).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!