PYTANIOWA SKALA

Składała się ona z dwóch czę­ści, mających badać ekonomiczne (4 pytania) i społeczne (3 pytania) skutki reklamowania się. Ta skala — uzupełniana o takie wymiary, jak materializm, informowanie, etyka, widowiskowość, erotyzm czy smak estetyczny – była potem w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych szeroko stosowana w badaniach nad opinią na temat reklam (por, Waś- niewski, Wojtowicz 1992). Badania na różnych próbach struktury czyn­nikowej oryginalnej skali Bauera i Greysera potwierdziły występowanie zakładanych przez nich dwóch czynników: ekonomicznnego i społeczne- go.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!