REKLAMA TELEWIZYJNA

Obecnie telewizyjna reklama polityczna jest wykorzystywana w Sta­nach Zjednoczonych prawie we wszystkich kampaniach wyborczych na wszystkie urzędy polityczne, począwszy od prezydenta, a skończywszy na wyborach rady szkoły w społecznościach lokalnych (Kaid, Holtz-Ba- cha, 1995b). Jedynym ograniczeniem, poza regulacjami prawnymi, wyko­rzystywania telewizji w promocji politycznej są zasoby finansowe, ko­nieczne do zakupu czasu antenowego i wyprodukowania reklamy (zob. Brams, 1978; Devlin, 1995). Amerykański model prowadzenia kampanii politycznych w mediach został stosunkowo szybko zaadaptowany w innych systemach demokra­tycznych. Podstawową różnicą jest jednak to, iż w większości krajów system mediów publicznych zdominował media prywatne.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!