SENS WIADOMOŚCI

Właściwsze wydaje nam się natomiast sformułowanie pytań sondujących zrozumienie „sen­su wiadomości” na bazie informacji przekazywanych w kanale werbal­nym i wizualnym.Wyniki naszych badań nie wskazują jednoznacznie, jakie czynniki za­równo po stronie nadawcy, jak i odbiorcy decydują o poziomie zapamię­tania wiadomości. Nadal nie znamy przyczyn spontanicznie ustalonego przez osoby badane porządku przypominanych wiadomości. Wysunięte przez nas hipotezy interpretacyjne w pewnym zakresie korespondują z niektórymi osiągnięciami dotychczasowych analiz pamięci programów informacyjnych.  Dotyczy to wpływu takich czynników, jak (1) aktualność wiadomości – lepiej pamiętane są informacje, które dotyczą zdarzeń niemal bieżących, (2) sensacyjność, niecodzienność zdarzeń, która powo­duje większe skupienie na nich uwagi widza oraz (3) ładunek emocjonal­ny i — co się z tym wiąże — wrażenie niepokoju, podenerwowania czy też oburzenia.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!