SŁABO ZAPAMIĘTYWANE

Równie słabo były zapamiętywane informacje ujmujące czas przeszły (kategoria 2), dotyczące godzin, miesięcy czy też liczby lat, które upłynę­ły od aktualnego wydarzenia. Wydaje się, że tego typu informacje są zbyt szczegółowe, by je można było łatwo zapamiętać po jednorazowym powtórzeniu. Zastanawiające jest jednak to, że równie szczegółowe infor­macje, np. z kategorii 8 (wartości liczbowe dotyczące ludzi) lub z katego­rii 9 (wartości liczbowe typu pieniądze), pamiętane są znacznie lepiej. Interesujące jest również to, że osoby badane lepiej pamiętały informa­cje związane z czasem przyszłym (kategoria 3) niż z przeszłym.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!