SPONTANICZNE ODTWARZANIE

Podczas spontanicznego odtwarzania ta wiadomość, która w dzienni­ku została wyemitowana jako pierwsza, również najczęściej była przypo­minana jako pierwsza. Żadna z osób badanych nie pominęła jej w swoim opisie, co więcej – osoby badane były w największym stopniu zgodne co do jej „lokalizacji” na pierwszym miejscu w stosunku do „lokalizacji” wszystkich pozostałych wiadomości w przypominanych sekwencjach. Następne w kolejności trzy przypominane wiadomości nie należały już do czołówki dziennika, ale pochodziły z drugiej jego połowy. Były to wiadomości [10], [8], [9]. Intuicyjnie najbardziej prawdopodobną interpretacją wysokiej dostęp­ności wiadomości [1] jest odwołanie się do znanego efektu pierwszeńs­twa w uczeniu się serii (Anderson 1998).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!