ŚREDNIE WARTOŚCI

Biorąc pod uwagę wartości średnie należy stwierdzić, że w odniesieniu do każdej z wymienionych kategorii tematycznych programu informacyjnego wynik uzyskany po czterech tygodniach jest istotnie niższy od tego, który osoby badane uzyskały bezpośrednio po obejrzeniu dziennika. Otrzymane wyniki po­twierdzają nasze wcześniejsze przypuszczenia i dobrze udokumentowane dane z psychologicznych badań nad modyfikującym wpływem czasu na ilość i jakość wspomnień (Anderson 1998). Bardziej interesujące są jednak dane dotyczące kategorii, które mimo upływu czasu badani pa­miętają tak samo. Na podobnym poziomie utrzymuje się pamięć takich kategorii treści przekazywanych werbalnie, jak kategoria (2) czas akcji odnoszący się do przeszłości, (4) podmiot wiadomości – człowiek, (5) podmiot wiadomości typu instytucja, (6) podmiot wiadomości typu rzecz, (9)          wartości liczbowe dotyczące wielkości fizycznych, (11) problem, istota wiadomości.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!