STAWIANE PYTANIA

Pytania te nie powinny być stawiane w postaci ogólnej, ale – przeciwnie — powinny jednoznacz­nie określać, o jaki aspekt użyteczności w nich chodzi, czy np. chodzi o  możliwość praktycznego wykorzystania wiadomości w swoim życiu, czy też interesuje nas użyteczność np. tylko w znaczeniu możliwości posze­rzenia swojej wiedzy. Ponadto odpowiedzi na analizowane pytania w za­proponowanej przez nas formie nie dają możliwości dowiedzenia się, dlaczego wskazane przez osoby badane wiadomości zostały uznane za najbardziej interesujące czy użyteczne.

 

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!