STRUKTURA PRZEKAZU

Z punktu widzenia struk­tury przekazu informacji w dzienniku telewizyjnym wiadomość [1] moż­na więc uznać za najbardziej charakterystyczną dla tego gatunku i z te­go właśnie powodu oczekiwaną przez telewidzów w programie informa­cyjnym. Jeśli zgodzimy się z tą interpretacją, wówczas można przypusz­czać, że wiadomość [1] będzie przypominana jako pierwsza niezależnie od swojej pozycji w dzienniku. Wiadomość [1] wywołuje ponadto zdecydowanie najsilniejsze emocje. Pozostawia ona wrażenie niepokoju, podenerowania czy wręcz oburze­nia, których liczne oznaki można znaleźć w opisach tej informacji, doko­nanych przez osoby badane.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!