TYP INFORMACJI

Tak więc widzowie po obejrzeniu wiadomości pamię­tali np. jakie eksponaty znajdują się na wystawie „Uchodźcy”, jakie w Galerii „Feter” i „Mat-Mart”, a nie pamiętali np. kto jest autorem tych wystaw (kategoria 4: „podmiot wiadomości — człowiek”). Nawiasem mówiąc, wszystkie wiadomości zawierające informacje z kategorii 6 zostały wyemitowane w końcowej części analizowanego dziennika (wia­domość [9], [11], [12], [13]). Warto również przypomnieć, że właśnie te informacje charakteryzują się stosunkowo niską dostępnością podczas spontanicznego przypominania (zob. tab. 1). Następnym typem informacji dobrze utrwalonej po obejrzeniu dzien­nika jest kategoria: 8: „wartości liczbowe dotyczące ludzi” oraz kategoria 7: „cechy podmiotu wiadomości”.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!