TYP PROGRAMU

Typ programu także wpływa na unikanie bloków rekla­mowych; w czasie teleturniejów, oper mydlanych i wiadomości widzowie są bardziej lojalni wobec nadawcy (w takiej samej kolejności) niż w cza­sie filmów czy teatru. Pewien wpływ ma także liczba krótkich (15-se- kundowych) reklam; im jest ich więcej, tym rzadziej widzowie zmieniają oglądany kanał. Ten efekt wyjaśnia się następująco: widzowie zmieniają kanał według pewnego wyuczonego wzorca i kiedy widzą krótkie rekla­my (nawet przemieszane w małej proporcji z 30- i 60-sekundowymi reklamami), obawiają się, że nie zdążą na czas (na koniec bloku rekla­mowego), a ponadto blok złożony z krótkich reklam wydaje im się krót­szy niż jest w rzeczywistości i pozostają na oglądanym kanale.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!