UNIFIKUJĄCE FUNKCJE

Komunikacja masowa pełni w społeczeństwie funkcje unifikujące. Z jednej strony skupia ona ludzi wokół wspólnych zainteresowań, anga­żuje w identyczne formy zachowania i spędzania wolnego czasu. Z dru­giej jednak, widzowie ci nie są zorganizowani w ramach określonych struktur, gdyż przeważnie nie znają się nawzajem i nie odnoszą włas­nych działań do zachowań innych osób.Według Katza i Lazarsfelda (1966), przepływ komunikatów pomiędzy mediami a społeczeństwem zależy od czterech zmiennych pośredniczą­cych, tzn. od dostępności przekazu (np. posiadanie telewizora czy abona­mentu umożliwiającego odbiór określonych programów); od rodzaju me­diów, które dostarczają informacji (prasa, radio, telewizja, komputer); od zawartości przekazu (np. prezentacja faktów, opinii czy przebiegu zdarzeń z komentarzem lub bez komentarza, cechy nadawcy komunika­tu) oraz od psychologicznych dyspozycji poszczególnych widzów.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!