USUNIĘCIE EFEKTÓW SPECJALNYCH

Usunięcie efektów specjalnych z jego przekazu pozytywnego spowodowało wzrost poparcia dla tego kandydata, lecz nie wpłynęło na odbiór jego image’u. Modyfikacja negatywnej reklamy Clintona nie wpłynęła znacząco ani na wizerunek, ani na prawdopodobieństwo poparcia Dole’a. Podsumowując można stwierdzić, że wysiłki producentów reklam politycznych i wprowadzanie zaawansowanych technologii telewizyjnych są uzasadnione z punktu widzenia skutecznej promocji polityków. Dlate­go też istotnym elementem kampanii wyborczych powinno być mocne zaplecze finansowe. Potwierdzają to analizy wydatków na promocje, które wyraźnie wskazują, że prawdopodobieństwo sukcesu jest wprost proporcjonalne do zasobów finansowych kandydata czy partii politycznej .

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!