UŻYTECZNOŚĆ I ZAINTERESOWANIE WIADOMOŚCIAMI

Przyjęliśmy założenie, że dostępność do wiadomości w procesie ich przypominania może być wynikiem szczególnego zaintere­sowania nimi lub subiektywnie odczuwaną ich użytecznością. Zadaniem osób badanych było podanie trzech wiadomości, które uważają za naj­bardziej użyteczne dla siebie, oraz trzech wiadomości najbardziej intere­sujących .Znaczyłoby to, że zainteresowanie wiado­mością traktują jako tożsame z subiektywnie odczuwaną jej użyteczno­ścią. Obliczony współczynnik korelacji p Spearmana potwierdza tę współzmienność (p2g = 0,933; p<0,001). Z psychologicznego punktu widzenia zainteresowanie jakąś informa­cją niekoniecznie musi korelować z poczuciem, że jest ona użyteczna.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!