W GRUPIE ODPOWIADAJĄCYCH

W grupie osób odpowiadających zarówno na pytania otwarte, jak i na pytania zamknię­te stwierdzono istotne statystycznie różnice między pewnością towarzy­szącą prawidłowym i błędnym odpowiedziom. Te osoby badane, które dawały poprawne odpowiedzi na poszczególne pytania, były również znacznie pewniejsze tego, że są to odpowiedzi prawidłowe, w przeciwieństwie do osób udzielających błędnej odpowie­dzi. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że z każdą informacją prze­chowywaną w pamięci dotyczącą jakiegoś aspektu rzeczywistości skoja­rzone jest prawdopodobieństwo jej prawdziwości w klasycznym tego słowa znaczeniu.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!