W PORÓWNANIU Z BADANIAMI

W porównaniu z tymi badaniami, w polskich badaniach największy procent wariancji był wyjaśniany nie przez materializm, deprecjowanie wartości, erotykę oraz wprowadzanie w błąd (jak w pierwszej próbie), lecz przez stosunek do reklamy będący następstwem jej roli społecznej i   informacji o stylu życia (podobnie jak w drugiej próbie amerykańskich „głów domu”). Gdyby przyjąć, że studenci reprezentują nowe pokolenie i   jego wartości, to można przewidywać, że stosunek do reklam w coraz większym stopniu będzie nieprzychylny właśnie z etycznych i społecz­nych powodów.Zgodnie z sugestią Pollay’a i Mittala, poszukiwano także czynników drugiego rzędu.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!