W PRZYPADKU ANALIZOWANEGO PROGRAMU

W przypadku analizowanego programu dostęp do wiadomości [1] byłby efektem pierwszeństwa, typowości lub nasycenia emocjonalnego newsa, natomiast dostępem do następnych wiadomości rządziłaby reguła niskiej wiarygodności.  Kolejne spostrzeżenie dotyczy relacji między wiarygodnością a po­rządkiem określającym wiadomości do usunięcia. Jakkolwiek związek między tymi zmiennymi nie jest istotny statystycznie (p29 = -0,394; p<0,18), tym niemniej warto zwrócić uwagę na odwrotnie proporcjonalny charakter tej relacji. Wskazywałoby to na paradoksalną tendencję do pozostawiania w dzienniku tych wiadomości, które są oceniane jako mało wiarygodne. Z porównania danych zawartych w tab. 3 i 5 wynika, że wiadomości [4], [10], [2] i [7], które osoby badane najchętniej zostawi­łyby w programie, jednocześnie należą do zdecydowanej czołówki wiado­mości mało wiarygodnych.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!