WARTO ZAUWAŻYĆ

Warto również zauważyć, że najlepiej pamiętana wiadomość [1] wcale nie była ostatnia w porząd­ku wiadomości do usunięcia. W wyniku analizy korelacji między porządkiem wiadomości wskaza­nych do usunięcia a zainteresowaniem nimi i ich użytecznością stwier­dzono znacznie wyraźniejsze, chociaż również statystycznie nieistotne wskaźniki odwrotnej proporcjonalnie korelacji (odpowiednio: p29 = -0,44; p<0,13 i p29 = -0,401; /?<0,17). Taka tendencja sugerowałaby jednak, że ocena wiadomości jako nieistotnych i nadających się do usunięcia być może opiera się na podobnych zasadach co ocena ich użyteczności i zain­teresowania nimi.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!