WAŻNOŚĆ IMAGE

Wartości, o które budowany image wzbogaca obiekt, mogą w ogóle nie znajdować uzasad­nienia w jego realnych cechach; wystarczy, że mają określone znaczenie dla odbiorcy. Drugim obok image istotnym elementem treściowym reklamy jest poruszana w niej problematyka społeczno-polityczna. Do końca lat o- siemdziesiątych był to zasadniczy czynnik różnicujący poszczególne podmioty walki politycznej. Ugrupowania prawicowe powszechnie koja- rzóne są z opowiadaniem się za wolnym rynkiem, ograniczeniami pomo­cy społecznej, zamykaniem nierentownych przedsiębiorstw, zwiększa­niem wydatków na cele wojskowe czy za karą śmierci dla przestępców.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!