WERBALNE I NIEWERBALNE ZACHOWANIE KANDYDATÓW

Zachowania niewerbalne osób uznawane są za istotny element komuni­kacji międzyludzkiej i wywierania wpływu na innych ludzi (zob. np. Ekman, 1997; Hall, 1997; Pease, 1997). Dlatego też analiza tego aspek­tu komunikacji kandydatów politycznych z wyborcami wydaje się waż­nym elementem składowym ich reklam.Jednym z warunków skutecznego komunikowania się w bezpośredniej interakcji jest nawiązanie kontaktu wzrokowego między rozmówcami. W warunkach przekazu telewizyjnego postulat ten może być spełniony jedynie za pośrednictwem kamery. Stąd też politycy, którzy formułują swoje wypowiedzi wprost do widzów, starają się w taki sposób kierować swój wzrok w obiektyw, aby osoby oglądające przekaz miały wrażenie, iż nadawca nawiązuje z nimi kontakt wzrokowy.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!