WIADOMOŚCI DO USUNIĘCIA

W kolejnym zadaniu postawionym osobom badanym prosiliśmy o to, aby wskazały one na te wiadomości, które ich zdaniem można by usunąć z dziennika, gdyby było to konieczne, np. ze względu na potrzebę skró­cenia czasu trwania programu. Przyjęliśmy założenie, że osoby badane najchętniej odrzuciłyby te wiadomości, których w pierwszej części eks­perymentu nie mogły sobie przypomnieć, lub te, które charakteryzowały się niską dostępnością, tzn. były przypominane jako jedne z ostatnich. W tej części eksperymentu osoby badane otrzymały kompletną listę wiadomości zawartych w dzienniku, dzięki czemu oceniały je nie na podstawie zapamiętanych wiadomości, ale na podstawie dołączonej listy.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!