WIARYGODNOŚĆ WIADOMOŚCI

Kolejne pytanie postawione osobom badanym dotyczyło oceny wiarygod­ności poszczególnych wiadomości. Przyjęliśmy, że wiadomości, które są mało wiarygodne, niepewne czy nieprawdopodobne, powinny być potrak­towane przez osoby badane jako nieistotne, a przez to łatwiej zapomina­ne. Oczekiwaliśmy więc odwrotnie proporcjonalnej korelacji między dostępnością a wiarygodnością poszczególnych wiadomości. Problemem było dla nas sformułowanie dobrego pytania o wiarygod­ność. Stwierdziliśmy bowiem, że pytanie wprost o wiarygodność informa­cji sprawia osobom badanym trudność. Rozwiązanie podsunęła nam praktyka telewizyjnych dzienników emitowanych 1 kwietnia, czyli w pri­ma aprilis.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!