WIĘCEJ POPRAWNYCH ODPOWIEDZI

Mogłoby się bowiem wydawać, że skoro osoby badane dają więcej poprawnych odpowiedzi na pytania zamknięte niż na pytania otwarte, to również w ich odpowiedziach po­winno pojawiać się mniej błędów. Jest jednak inaczej. Być może osoby badane, które odpowiadały na pytania otwarte, istotnie częściej uchylały się od odpowiedzi nie dlatego, że nie znały odpowiedzi, ale dlatego, że sytuacja odpowiadania na pytania otwarte sprzyja zachowaniom ostroż­niejszym, ogólnie charakteryzującym się niższą pewnością. Analiza pew­ności co do poprawności udzielanych odpowiedzi zdaje się jednak prze­czyć tej tezie.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!