WIELE PRZYKŁADÓW

Wiele przykładów tego typu sytuacji można znaleźć w literaturze doty­czącej reklamy. Forma i/lub treść reklamy może przyciągnąć naszą uwa­gą i w tym sensie wzbudzić zainteresowanie nią, ale niekoniecznie musi to oznaczać, że zawarte w niej informacje zostaną przez nas uznane za użyteczne. Z kolei trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, w której wiadomość uznana za użyteczną nie wzbudziłaby zainteresowania. Niewątpliwie wyniki ujmujące relację między odpowiedziami na pyta­nie o zainteresowanie wiadomością i pytanie o jej użyteczność stanowią ważną wskazówkę dotyczącą sposobu ich sformułowania, a zwłaszcza sformułowania pytań o użyteczność wiadomości.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!