WIZUALNY ASPEKT PRZEKAZU

Wyniki analizy poziomu zapamiętania wyodrębnionych kategorii tematycznych odnoszą się jednak wyłącznie do werbalnego aspektu przekazu. Uchwycone luki w stopniu zapamiętania pewnych typów in­formacji nie uprawniają oczywiście do stwierdzenia, iż przekaz nie jest rozumiany w całości przez odbiorców. Podejmując takie zagadnienie, w dalszych badaniach należałoby pytać osoby badane nie o szczegółowe informacje składające się na czytany przez narratora tekst, lecz raczej o  szerzej pojęty sens wiadomości. Za źródło umożliwiające uchwycenie tego sensu należałoby wówczas uznać zarówno werbalny, jak i wizualny aspekt przekazu.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!