WNIOSKI DOTYCZĄCE NARZĘDZI BADANIA

Zastosowana w pierwszej części kwestionariusza metoda spontanicznego wynotowywania przez widzów wszystkich informacji, które zapamiętali z obejrzanego dziennika, sprawdziła się jako sposób badania dostępności do zawartości programu. Za zaletę tej metody uznaliśmy możliwość szybkiego zorientowania się, które z wiadomości prezentowanych w dzienniku utrwalają się w pamięci widzów najlepiej, a które najgo­rzej. Pozwala to w dalszej kolejności ustalić porządek dostępności do wiadomości i poszukiwanie zmiennych mających wpływ na taki właśnie porządek. Dodatkowym atutem tego sposobu badania pamięci jest pew­na naturalność wypowiadania się osób badanych na temat treści obe­jrzanego dziennika.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!