WPŁYW NA ZAKRES BADAŃ

Zmiany te nie pozostały bez wpływu na zakres badan nad reklamą polityczną (zob. Faber, 1992). Shyles (1984) przeprowadził analizę au- dialnych i wizualnych elementów reklam, emitowanych w prawyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1980 r. Stwierdził on, że ścieżka dźwiękowa najczęściej wypełniona jest mówiącym kandydatem (46,4% reklam), rzadziej natomiast pojawia się głos anonimowego lekto­ra (23,5%) czy wypowiedzi wyborców (14%). Ponadto przez 9,4% czasu trwania reklamy obrazom towarzyszyła muzyka. W części wizualnej kandydat był prezentowany przez 46,6% czasu trwania reklamy. Oprócz tego dominowały raczej neutralne ujęcia kamery (od pasa w górę) oraz około siedmiu cięć na minutę.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!