WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI

Współczynnik korelacji obliczony dla wia¬rygodności i dostępności nie jest co prawda istotny statystycznie (p29 =0, 475; p<0,l), ale – jak wynikałoby to z wcześniejszych analiz – dostęp¬ność do wiadomości [1] najprawdopodobniej opiera się na nieco innych zasadach niż dostępność do wszystkich pozostałych. Dlatego też obliczo¬no również korelację między wiarygodnością a dostępnością, ale z wyłą¬czeniem wiadomości [1]. Ta drobna modyfikacja spowodowała, że war¬tość korelacji znacznie wzrosła (p29 = 0,712; p<0,009). Mogłoby to zna¬czyć, że kolejność przypominania nie jest określona przez jedną prostą regułę, ale co najmniej przez dwie reguły wyznaczające przebieg proce¬sów pamięciowych.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!