WYJAŚNIENIE WYSOKIEJ POZYCJI

W wyjaśnieniu wysokiej pozycji tych informacji może pomóc obserwacja, iż na każdą z tych kategorii składają się pytania, które w większości dotyczą wiadomości [1]. Dobre utrwale­nie informacji przekazywanej drogą werbalną i pochodzącej z pierwszej wiadomości wykazali w swoich badaniach Schleuder, White i Cameron (1993). Na szczególny charakter wiadomości [1] wskazywano już w pier­wszej części artykułu. O jej specyfice decyduje nie tylko pierwsza pozy­cja w dzienniku, ale też budowa formalna, emocjonalne nasycenie prze­kazu oraz podkreślana przez osoby badane użyteczność. Wszystkie te czynniki mogły w sposób znaczący wpłynąć na dobrą „lokalizację” oma­wianych kategorii.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!