WYJĄTKI

Wyjątkami były komuni­katy wyborcze Korwina-Mikke, Koźluka i Piotrowicza, którzy stosowali promocję własnych kandydatur, opierając się na rzeczowej dyskusji problemową. W sumie logiczny sposób apelowania do widzów wystąpił w 21% reklam. Z kolei przekaz odwołujący się do argumentów etycznych takich, jak wiarygodność czy bycie godnym zaufania pojawił się w zaled­wie 12% reklam. Był on charakterystyczny dla przekazów Kuronia i Ko- źluka. Reklamy niektórych kandydatów (Koźluk, Kuroń, Pawlak, Wałę­sa) wykorzystywały zróżnicowane sposoby zdobywania poparcia wybor­ców. Reklamy kandydatów na prezydenta z reguły koncentrowały się na aktualnych problemach społeczno-politycznych (51%). Tylko 30% reklam główny nacisk kładło na prezentację image’u kandydatów.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!